Άλλες Παροχές

 

Άλλες παροχές
Υγεία
Προσέχουμε την υγεία των παιδιών με μηνιαίες επισκέψεις της παιδιάτρου μας κ. Μαρίας Γιαννακίδου. Η οδοντίατρος κ. Αλέκα Κεχαγιά παρακολουθεί την υγιεινή του στόματος των παιδιών 2 φορές το χρόνο
Διαγνωστικός έλεγχος ομιλίας
Στα παιδιά του νηπιαγωγείου γίνεται διαγνωστικός έλεγχος της ομιλίας τους από τη λογοθεραπεύτρια κ. Στέλλα Βασιλειάδου
Ασφαλιστική κάλυψη
Όλα τα παιδιά είναι ασφαλισμένα με πρωτοβουλία του σχολείου στην I.N.G. Το κάθε παιδί έχει το ατομικό του καρτελάκι και είναι ασφαλισμένο μια ώρα προτού έρθει στο σχολείο μέχρι και μια ώρα αφού φύγει από το σχολείο.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

 
Το σχολείο μας..
 • Αφυπνίζει την καρδιά και το μυαλό
 • Πιστεύει στις δυνατότητες των παιδιών
 • Προκαλεί τα παιδιά να αναπτυχθούν
 • Αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα
 • Διαφωτίζει και παρακινεί
 • Προκαλεί ερωτήσεις
 • Παρακινεί με πάθος
 • Ποτέ δεν εγκαταλείπει
 • Ανοίγει το δρόμο για νέους κόσμους
 • Κάνει τη μάθηση διασκέδαση
 • Ανακαλύπτει ταλέντα και ικανότητες
 • Δίνει το παράδειγμα
Γιατί τα παιδιά μπορούν, επειδή τα βοηθάμε να πιστέψουν στον εαυτό τους!
Top